W dniu 16.10.2019 roku przy kapryśnej pogodzie przeprowadzono szkolenie dla 33 pracowników kolei linowych pracujących w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska. Zajęcia obejmowały teorie z zakresu: przepisów, znajomości, konserwacji, użytkowania sprzętu do ewakuacji jak i zasad BHP podczas działań ewakuacyjnych na kolei. Omówiono szczegółowo przebieg akcji ewakuacyjnej zwracając uwagę na postępowanie kierownika kolei jak i pracowników. Uczestnicy w części praktycznej zostali podzieleni na kilka grup i w zależności od tego który raz biorą udział w szkoleniu. Dla większości był to kolejny trening z zakresu ewakuacji. Osoby biorące udział po raz pierwszy w szkoleniu poznały węzły i techniki poruszania się po kolei i ewakuacji. Przypomnijmy iż w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska znajduje się 7 kolei linowych.