W związku ze zmianą Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego (Dz.U. z 2020 poz. 1414) i konieczności aktualizacji Instrukcji Ewakuacji kolei linowych opracowaliśmy, zaktualizowaliśmy Instrukcje Ewakuacji dla Stacji Narciarskich: Małe Ciche, RusińSki, Słotwiny Arena,   Magura Ski Park, Laskowa-Ski, Czarna Góra Koziniec, Tylicz Master-Ski, Kompleks Narciarski Słotwiny, Tylicz Ski, Wierchomla, Arena Narciarska Jaworki, PKL Góra Parkowa, Narciarski Raj Nartaj, Jurgów Ski. Instrukcje zostały opracowane zgodnie z aktualizowanym Rozporządzeniem i dostarczone do właściwego oddziału Transportowego Dozoru Technicznego.

Mamy przekonanie, że aktualizowane Instrukcje Ewakuacji będą pomocne w przypadku prowadzenia ewakuacji podczas awaryjnego zatrzymania kolei.