Jesteśmy w trakcie przeprowadzenia przeglądów sprzętu służącego do ewakuacji z kolei linowych w przypadku awaryjnego zatrzymania. Przypomnijmy przepisy polskiego prawa nakładają na pracodawcę obowiązek zapewniania właściwych środków ochrony osobistej, dotyczącej pracy (konserwacji kolei) i ewakuacji (w przypadku awaryjnego zatrzymania kolei). W ostatniej aktualizacji Instrukcji Ewakuacji kolei jednym z dodanych punktów jest właśnie określenie zasad kontroli sprzętu do ewakuacji kolei. Kontrolę należy przeprowadzić co najmniej raz na 12 miesięcy.