1 - Prowadzimy doradztwo w zakresie : doboru odpowiednich technik i zakupu sprzętu pod kątem ewakuacji w przypadku awaryjnego zatrzymania kolei z zastosowaniem technik linowych.

2 - Opracowujemy zgodnie z przepisami Instrukcje Ewakuacji kolei w przypadku awaryjnego zatrzymania kolei.
Do tej pory napisaliśmy już ponad 50 Instrukcji Ewakuacji kolei z całej Polski,
Plany pisane są zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu ludzi    (Dz. U.04.15.130,z dnia 3 lutego 2004 r.)
  2. Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu linowego (Dz. U. nr 106, z dnia 26 czerwca 2006 roku).
  3. PN-EN 1909:2006 Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych - Sprowadzanie pojazdów i ewakuacja.
  4. Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 124, z dnia 18 sierpnia 2011 r.

3- Prowadzimy szkolenie obsługi kolei z zakresu ewakuacji z zastosowaniem różnych technik ze szczególnym uwzględnieniem technik linowych.
                        

Masz pytania czy wątpliwości  napisz: biuro@ratwys.pl