1 - Prowadzimy doradztwo w zakresie : doboru odpowiednich technik i zakupu sprzętu pod kątem ewakuacji w przypadku awaryjnego zatrzymania kolei z zastosowaniem technik linowych.

2 - Opracowujemy zgodnie z przepisami Instrukcje Ewakuacji kolei w przypadku awaryjnego zatrzymania kolei.
Do tej pory napisaliśmy już ponad 70 Instrukcji Ewakuacji kolei z całej Polski,
Plany pisane są zgodnie z :

1. Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 z późn. zm.),

2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz.U. z 2004 nr 15 poz. 130),

3. Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego. (Dz.U. z 2006 nr 106 poz. 717),

4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego (Dz.U. z 2020 poz. 1414),

5. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE.

6. PN-EN 1909:2017-04 Wymaganiami bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych - Sprowadzanie pojazdów i ewakuacja.

7. PN-EN 365. Środkami ochrony indywidualnej chroniącymi przed upadkiem z wysokości - Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania.

8. Porozumieniem o współpracy pomiędzy TDT, TOPR i GOPR podpisanego w dniu 12.10.2017 r.

3- Prowadzimy szkolenie obsługi kolei z zakresu ewakuacji z zastosowaniem różnych technik ze szczególnym uwzględnieniem technik linowych.
                        

Masz pytania czy wątpliwości  napisz: biuro@ratwys.pl