Zakończyliśmy przeprowadzenie przeglądów sprzętu służącego do ewakuacji z kolei linowych w przypadku awaryjnego zatrzymania znajdującego się na wyposażeniu Stacji Narciarskich. Przypomnijmy przepisy polskiego prawa nakładają na pracodawcę obowiązek zapewniania właściwych środków ochrony osobistej, dotyczącej pracy (konserwacji kolei) i ewakuacji (w przypadku awaryjnego zatrzymania kolei). W Instrukcji Ewakuacji kolei zostały określone zasady kontroli sprzętu do ewakuacji kolei. Kontrolę należy przeprowadzić co najmniej raz na 12 miesięcy.