Po raz kolejny został zaktualizowane materiały szkoleniowe w zakresie ewakuacji z kolei linowych. Przypominamy, iż dniu 9 kwietnia 2021 roku Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak podpisał zaktualizowany program szkolenie doskonalącego w zakresie ewakuacji z kolei linowych oraz nowy program szkolenia doskonalącego w zakresie ewakuacji z kolei linowych z wykorzystaniem drabin. Mamy głębokie przekonanie, iż poprawiony materiał szkoleniowy będzie przydatny podczas szkoleń i doskonaleni zawodowego w tym zakresie.