Miło nam poinformować, iż bez uwag została uzgodniona z Transportowym Dozorem Technicznym opracowana przez UWS Instrukcja Ewakuacji kolei Olszanica w Wańkowej. Właścicielem kolei jest Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu BIESZCZAD.ski Wańkowa. Instrukcja Ewakuacji została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego (Dz.U. z 2020 poz. 1414).

Mamy przekonanie, że Instrukcja Ewakuacji będzie pomocna w przypadku prowadzenia ewakuacji podczas awaryjnego zatrzymania kolei.