W dniu 9 kwietnia 2021 roku Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak podpisał zaktualizowane programy szkoleń w zakresie ratownictwa wysokościowego zakres specjalistyczny i podstawowy. Programy można pobrać z bazy wiedzy na stronie KG PSP zakładka ratownictwo wysokościowe. Poniżej zamieszczamy programy szkoleń z doskonalenia zawodowego zakres podstawowy.