W dniu 27.09.2020 roku przy ładnej pogodzie przeprowadzono szkolenie dla 11 pracowników kolei linowej pracujących w stacji narciarskiej Małe Ciche. Zajęcia obejmowały teorie z zakresu: przepisów dotyczących: pracy na wysokości, BHP, ewakuacji w przypadku awaryjnego zatrzymania, jak również konserwacji i użytkowania sprzętu do ewakuacji podczas działań ewakuacyjnych na kolei. Zwrócono szczególną uwagę na zmianę Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego (Dz.U. z 2020 poz. 1414). Omówiono szczegółowo przebieg akcji ewakuacyjnej zwracając uwagę na postępowanie kierownika kolei jak i pracowników. Zajęcia praktyczne obejmowały bezpieczne poruszanie się po elementach konstrukcyjnych kolei jak również, ewakuacje kolei technikami linowymi sprzętem znajdującym się na wyposażeniu kolei.