W dniach 02-04.10.2020 roku przy ładnej pogodzie przeprowadzono szkolenie dla 12 druhów z OSP GPR Nowy Sącz, OSP Muszyna i OSP Szczawnik. Szkolenie zostało przeprowadzone wg Program szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym zatwierdzonym przez KG PSP w 2015 roku. Szczególnie zwrócono uwagę na zatwierdzono nowe Zasady Ratownictwa Wysokościowego w KSRG.  Organizatorem szkolenia był Wojewódzki Ośrodek Szkolenia w Krakowie, który objął nadzorem szkolenie jak i wydał na zakończenie odpowiednie zaświadczenie. Zajęcia obejmowały teorie z zakresu: przepisów, znajomości sprzętu, konserwacji, użytkowania jak i zasad BHP podczas działań na wysokości. Zajęcia praktyczne miały nauczyć bezpiecznej drogi dotarcia do miejsca prowadzonych działań strażaka ochotnika na wysokości w takich miejscach jak : dach budynku, konstrukcja kratowa czy też praca z kosza drabiny. Działania ratownicze obejmowały ewakuacje ze studni z zagłębień terenu jak i z wykorzystaniem drabiny przystawnej. Mamy nadzieję iż zdobyte doświadczenie podczas szkolenia przyczyni się do bezpieczniejszego wykonywania zadań na wysokości przez  druhów OSP