Rozpoczęliśmy szkolenia w zakresie ewakuacji w przypadku awaryjnego zatrzymania kolei linowych. Szkolenia obejmują zagadnienia teoretyczne wymagane nowelizowanym Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego z dnia 22 lipca 2020 roku. Praktyka obejmowała między innymi takie zagadnienia jak: postępowanie w przypadku awaryjnego zatrzymania kolei, podawanie komunikatów głosowych i ewakuacja kolei technikami linowymi sprzętem znajdującym się na wyposażeniu kolei. Do tej pory szkolenia odbyły się na kolejach: Wierchomla, Słotwiny-Tab i Tylicz Master Ski.