W związku z podpisaniem dniu 9 kwietnia 2021 roku przez Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiaka zaktualizowanych programów szkoleń w zakresie ratownictwa wysokościowego zakres specjalistyczny i podstawowy, zaktualizowaliśmy przygotowany przez instruktorów materiał szkoleniowy dotyczący ewakuacji z kolei linowych. Materiał został rozszerzony o ewakuacje z wykorzystaniem drabin nasadkowych. Mamy głębokie przekonanie, iż materiał będzie przydatny podczas szkoleń i doskonaleni zawodowego w tym zakresie.