W miesiącu maju przy niesprzyjającej pogodzie przeprowadziliśmy 2 szkolenia dla 24 druhów z OSP z ternu powiatu nowosądeckiego tj.: GPR Nowy Sącz, OSP Muszyna, OSP Szczawnik, OSP Ptaszkowa, OSP Rytro i OSP Kamianna. Szkolenie zostało przeprowadzone wg Program szkolenia doskonalącego ewakuacja z kolei linowych zatwierdzonym przez KG PSP w 9 kwietnia 2021 roku. Zadaniem szkolenia było nauczyć słuchaczy bezpiecznej ewakuacji z kolei linowej krzesełkowej w przypadku awaryjnego zatrzymania. Przypomnijmy, iż na ternie KM PSP Nowy Sącz znajduje się 13 kolei linowych. W 2013 roku na kolei w Słotwinach doszło do awarii i ewakuowano ponad 100 osób.