Miło nam poinformować że jesteśmy w trakcie opracowania i kompletowania materiałów szkoleniowych. Materiały zostaną umieszczone wg kategorii.
 
1. Szkolenie wstępne - materiały szkoleniowe dotyczące szkolenia wstępnego z zakresu ratownictwa wysokościowego.
2. Szkolenie ratownicze - materiały szkoleniowe dotyczące szkolenia w zakresie ratownictwa wysokościowego.
3. Szkolenie śmigłowcowe - materiały szkoleniowe dotyczące szkolenia w zakresie ratownictwa wysokościowego z wykorzystaniem śmigłowca.
4. Szkolenie wspinaczkowe - materiały szkoleniowe dotyczące szkolenia w zakresie wspinaczki.
5. Szkolenie jaskiniowe - materiały szkoleniowe dotyczące szkolenia w zakresie poruszania się po jaskiniach.
6. Szkolenie z zakresu ewakuacji kolei linowej - materiały szkoleniowe dotyczące szkolenia w zakresie ewakuacji w przypadku awaryjnego zatrzymania kolei linowej.
7. Szkolenie wodne - materiały szkoleniowe dotyczące szkolenia w zakresie ratownictwa na rzekach górskich i powodziowych.
8. Szkolenie z zakresu prac z zastosowaniem technik linowych - materiały szkoleniowe dotyczące szkolenia w zakresie pracy na wysokosci.
9.  Materiały inne szkoleniowe – związane z działalnością UWS.
informacje na temat dostępu jak również zasad korzystania