W dniu 24.08.2020 roku przy ładnej pogodzie przeprowadzono szkolenie dla 9 pracowników kolei linowej pracujących w stacji narciarskiej Magura Ski Park. Zajęcia obejmowały teorie z zakresu: przepisów dotyczących: pracy na wysokości, BHP, ewakuacji w przypadku awaryjnego zatrzymania, jak również konserwacji i użytkowania sprzętu do ewakuacji podczas działań ewakuacyjnych na kolei. Omówiono szczegółowo przebieg akcji ewakuacyjnej zwracając uwagę na postępowanie kierownika kolei jak i pracowników. Zajęcia praktyczne miały nauczyć bezpiecznego poruszania się po elementach konstrukcyjnych kolei jak również, ewakuacji kolei technikami linowymi sprzętem znajdującym się na wyposażeniu kolei.