W dniach 25-28 sierpnia 2020 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne ,, Przygotowanie do realizacji szkoleń z zakresu ewakuacji z kolei linowych”. Celem warsztatów było przygotowanie kadry dydaktycznej szkół i ośrodków szkolenia PSP do realizacji szkoleń z zakresu ewakuacji kolei linowych oraz pełnienia funkcji kierownika ww. szkoleń zgodnie z programem szkolenia w tym zakresie. Warsztaty skierowane były do kadry dydaktycznej szkół i ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej realizujących kursy z ewakuacji z kolei linowych – zakres podstawowy. Zajęcia obejmowały teorie z zakresu: przepisów, znajomości sprzętu, konserwacji, użytkowania jak i zasad BHP podczas działań na kolei. Zajęcia praktyczne miały nauczyć bezpiecznej ewakuacji na wysokości na kolei linowej. Odrębną częścią zajęć było nauczenie słuchaczy prowadzenia zajęć szkoleniowych podczas realizacji szkolenia z zakresu ewakuacji kolei linowych oraz pełnienia funkcji kierownika ww. szkoleń.