W związku z epidemią i problemem wynikającym z kontaktem z patogenami wirusa COVID 19 sprzętu SOI firmy Petzl i Edelrid wydały zalecenia dotyczące dezynfekcji w tym zakresie. Poniżej zamieszczamy tłumaczenie zaleceń firmy w załączniku wersja oryginalna.


COVID 19
Dezynfekcja produktów Petzl

Ważne wskazówki dotyczące dezynfekcji produktów Petzl, które były lub się podejrzewa, że był w kontakcie z patogenami wirusa COVID 19.
Informacje te zostały przygotowane w odpowiedzi na wiele pytań od naszych użytkowników.Do czyszczenia środków ochrony indywidualnej PETZL lub sprzętu należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek podanych w instrukcjach technicznych dla każdego produktu.Przypominamy, że chemikalia nie są tolerowane przez tworzywa sztuczne i wyroby tekstylne, ponieważ mogą uszkodzić elementy plastikowe lub włókna tekstylne. Jedynymi przetestowanymi i zalecanymi środkami czyszczącymi są mydło i woda.W konkretnym przypadku COVID 19 metody dezynfekcji szpitalnej obejmują wysokie temperatury (> 150 ° C) lub niskie temperatury (<100 ° C) z wybielaczem. Te protokoły nie mogą być stosowane do naszych ŚOI ani sprzętu.Do tej pory żaden urząd ds. Zdrowia nie ogłosił oficjalnego, niezawodnego protokołu dezynfekcji przy użyciu niskich temperatur (<100 ° C) i bez wybielacza.

 W tym kontekście zalecamy następujący protokół postepowania:

1. Przestrzegaj 72-godzinnej kwarantanny.
2. Pranie ręczne mydłem i wodą, maksymalnie w 60 °C.
Ten protokół znacznie zmniejszy ryzyko zanieczyszczenia, ale oczywiście nie można zagwarantować 100% skuteczności. Możesz także poprosić lokalne władze służby zdrowia o dodatkowe informacje dotyczące protokołów dezynfekcji w niskiej temperaturze.

UWAGA: Produkty czyszczące od producenta ECOLAB, stosowane zgodnie z ich zaleceniami, są również kompatybilne ze wszystkimi hełmami Petzl i dlatego można je stosować. Należy pamiętać, że nie znamy ich skuteczności w stosunku do COVID 19. Oto link do strony ECOLAB, aby uzyskać więcej informacji: https://en-uk.ecolab.com/


COVID 19
Dezynfekcja produktów EDELRID

Otrzymujemy obecnie w EDELRID wiele pytań dotyczących odkażania środków ochrony indywidualnej (ŚOI), aby uniknąć zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym COVID-19.
Istnieje wiele środków odkażających przeciwko SARS-CoV-2. My skoncentrowaliśmy się na izopropanolu. W naszym badaniu chcieliśmy sprawdzić, czy nasze środki ochrony indywidualnej mogą być odkażane izopropanolem. Zamysłem tego badania było wyraźne sprawdzenie czy środek odkażający nie jest szkodliwy dla naszych ŚOI. Nie możemy jednak wypowiedzieć się na temat jego skuteczności w odniesieniu do SARS-CoV-2.
Pętle z tworzyw poliamidowych (PA6), poliestrowych (PET) i wykonanych z włókien Dyneema® oraz linę wspinaczkową dynamiczną (PA6) zanurzyliśmy w izopropanolu (CAS: 67-63-0) na 24 godziny, a następnie pozostawialiśmy wszystko do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. Następnie sprawdziliśmy wytrzymałość pętli i lin testując je odpowiednio statycznie i dynamicznie.
W rezultacie przeprowadzonych czynności badawczych nie udało nam się wykryć żadnej znaczącej utraty wytrzymałości któregokolwiek z naszych testowanych produktów. Dlatego rekomendujemy użycie od 70% do 100% izopropanolu do odkażania naszych środków ochrony indywidualnej, ponieważ nie będzie to miało wpływu na ich działanie.Ponadto, aby zapewnić użyteczność ŚOI, EDELRID zaleca ich czyszczenie zgodnie z ograniczeniami zawartymi w instrukcji obsługi.
W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z nami.