W dniach 06-08.12.2019 roku przeprowadzono szkolenie dla strażaków z powiatu nowosądeckiego z Grupa Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy SączOSP Rytro i OSP Kamianna z zakresu ratownictwa wysokościowego zakres podstawowy. Szkolenie zostało przeprowadzone wg Program szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym zatwierdzonym przez KG PSP w 2015 roku. Organizatorem szkolenia był Wojewódzki Ośrodek Szkolenia w Krakowie, który objął nadzorem szkolenie jak i wydał na zakończenie odpowiednie zaświadczenie. Zajęcia obejmowały teorie z zakresu: przepisów, znajomości sprzętu, konserwacji, użytkowania jak i zasad BHP podczas działań na wysokości. Zajęcia praktyczne miały nauczyć bezpiecznej drogi dotarcia do miejsca prowadzonych działań strażaka ochotnika na wysokości w takich miejscach jak : dach budynku, konstrukcja kratowa czy też praca z kosza drabiny. Działania ratownicze obejmowały ewakuacje ze studni z zagłębień terenu jak i z wykorzystaniem drabiny przystawnej. Mamy nadzieję iż zdobyte doświadczenie podczas szkolenia przyczyni się do bezpieczniejszego wykonywania zadań na wysokości przez  druhów OSP.