W dniu 10.10.2019 roku przy ładnej pogodzie przeprowadzono szkolenie dla 33 pracowników kolei linowych pracujących w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska. Zajęcia obejmowały teorie z zakresu: przepisów , znajomości, konserwacji, użytkowania sprzętu do ewakuacji jak i zasad BHP podczas działań ewakuacyjnych na kolei. Omówiono szczegółowo przebieg akcji ewakuacyjnej zwracając uwagę na postepowanie kierownika kolei jak i pracowników. Zajęcia praktyczne miały nauczyć bezpiecznej ewakuacji na wysokości na kolei linowej nowym pracownikom, natomiast dla osób biorących udział już w tego typu szkoleniu przeprowadzono trening z ewakuacji. Przypomnijmy iż w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska znajduje się 7 kolei linowych.