Z inicjatywy Stacji Narciarskich Powiatu Tatrzańskiego i KP PSP w Zakopanem rozpoczęliśmy cykl szkoleń z zakresu ratownictwa wysokościowego zakres podstawowy. Celem szkoleń jest przygotowanie druhów z OSP do ewakuacji kolei linowych.  Szkolenie zostało przeprowadzone wg program szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym zatwierdzonym przez KG PSP w 2015 roku. Organizatorem szkolenia jest Wojewódzki Ośrodek Szkolenia w Krakowie. Zajęcia obejmowały teorie z zakresu: przepisów, znajomości sprzętu, konserwacji, użytkowania jak i zasad BHP podczas działań na wysokości. Zajęcia praktyczne miały nauczyć bezpiecznej drogi dotarcia do miejsca prowadzonych działań strażaka ochotnika na wysokości w takich miejscach jak : dach budynku, konstrukcja kratowa czy też praca z kosza drabiny. Działania ratownicze obejmowały ewakuacje ze studni z zagłębień terenu jak i z wykorzystaniem drabiny przystawnej. Mamy nadzieję iż zdobyte doświadczenie podczas szkolenia przyczyni się do bezpieczniejszego wykonywania zadań na wysokości przez  druhów OSP z Powiatu Tatrzańskiego