W dniach 19-21.04.2017 roku przeprowadzono szkolenie dla strażaków z OSP Muszyna z zakresu ratownictwa wysokościowego zakres podstawowy. Szkolenie zostało przeprowadzone wg Program szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym zatwierdzonym przez KG PSP w 2015 roku. Szkolenie było możliwe dzięki przychylności i zgodzie KM PSP w Nowym Sączu i KW PSP w Krakowie. Organizatorem szkolenia był Wojewódzki Ośrodek Szkolenia w Krakowie, który obiją nadzorem szkolenie jak i wydała na zakończenie odpowiednie zaświadczenia. Zajęcia obejmowały teorie z zakresu: przepisów, znajomości sprzętu, konserwacji, użytkowania jak i zasad BHP podczas działań na wysokości. Zajęcia praktyczne miały nauczyć bezpiecznej drogi dotarcia do miejsca prowadzonych działań strażaka ochotnika na wysokości w takich miejscach jak : stroma skarpa, dach budynku, konstrukcja kratowa czy też wysoki komin. Działania ratownicze obejmowały ewakuacje ze studni z zagłębień terenu jak i z wykorzystaniem drabiny przystawnej i podnośnika  SH 25 D znajdującego się na wyposażeniu JRG Krynica-Zdrój. Mamy nadzieję iż zdobyte doświadczenie podczas szkolenia przyczyni się do bezpieczniejszego wykonywania pracy na wysokości.