W dniach31.08-02.09.2012 na skałkach rożnowskich odbyły się manewry ratownictwa jaskiniowego. Organizatorem ćwiczeń był SKTJ (Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego z Nowego Sącza). Na zaproszenie w ćwiczeniach uczestniczyło ponad 30 osób reprezentujących: Grupę Krynicką GOPR, członków SKTJ, SGRW Krynica, SGRW Limanowa, SGRW Kraków. Ćwiczenia miały na celu przećwiczenie i ujednolicenie technik wykorzystywanych w technikach jaskrowych. Pierwszy dzień działań poświęcony był na wykonywanie zadań za pomocą pojedynczych układów, i służył głównie celom ujednolicenia metod działań oraz zgrania się ratowników z różnych służb. Dzień drugi był natomiast formą weryfikacji umiejętności współdziałania różnych organizacji jak również połączeniem poszczególnych ćwiczonych wcześniej elementów w jedną całość. Szkolenia tego typu przynoszą bardzo duże efekty poprzez wypracowanie nawyków przy współdziałaniu ludzi, którzy nie mają na co dzień ze sobą styczności. Dąży się do ujednolicenia działań ratowniczych we wszystkich służbach, stworzenia miedzy sobą atmosfery zaufania, co w konsekwencji prawdziwego wypadku zaowocuje bardzo szybkim i profesjonalnym udzieleniem pomocy poszkodowanej osobie.