• Prowadzimy szkolenia dla osób obsługujących imprezy integracyjne  z wykorzystania technik linowych.
  • Prowadzimy szkolenia z zakresu obsługi parków linowych. Szkolenia obejmują zakres obsługi jak równieżzakres ratownictwa.

Masz pytania w sprawie parków linowych,  napisz spróbujemy pomóc i doradzić : biuro@ratwys.pl